Team

Pam Ottelé

Jongvolwassenen en volwassenen

Pam is een erkende psychotherapeut, gestalttherapeut en emdr-therapeut. Daarnaast volgde ze een opleiding familieopstellingen en een opleiding in het contextuele gedachtengoed. Ze heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring in het behandelen van mensen met zeer uiteenlopende psychische klachten.

Pam vertrekt in haar therapie vanuit het ervaringsgerichte. Therapie gaat met andere woorden niet alleen om wat je denkt en vindt, maar evenzeer over wat je voelt en ervaart. Ze gaat samen met jou op zoek naar wat er op vandaag in jouw leven op de voorgrond staat. Door ons gewaarzijn te verhogen kan je tot andere inzichten komen. Pam gaat ervan uit dat ons verleden onlosmakelijk is verbonden met wie we zijn op vandaag. Door onze problemen in het heden aan te pakken, kunnen we ook onze kijk op het verleden veranderen. Vanuit deze beweging ontstaan nieuwe mogelijkheden en kunnen we andere keuzes maken die meer afgestemd zijn op wie we zijn en waar we voor staan.

Tel: 0468/01 12 22
pam@achttiendrie.be

Brecht Monteyne

Jongeren vanaf 16 jaar, jongvolwassenen

Brecht is klinisch psycholoog en integratief therapeut. Brecht heeft ruime ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders vanuit zijn job in een residentiële voorziening in de bijzondere jeugdzorg. Daarnaast was hij deeltijds aan het werk als therapeut. Sinds kort heeft Brecht besloten zich hier voltijds te richten.

In de therapie maakt Brecht graag ruimte om samen met jou stil te staan bij jouw functioneren. Samen gaan jullie op zoek naar hoe dit functioneren is vastgelopen. Hij heeft bijzondere aandacht voor dat wat mensen op een onbewust niveau voelen en denken. Jullie zoeken samen naar datgene dat je niet meteen kan benaderen, naar dat wat je overspoelt maar niet te pakken kan krijgen.

In de sessie gaat Brecht graag met jou op pad. Samen maken jullie een zoektocht naar een functioneren met meer kwaliteit van leven.

Tel: 0472/ 69 38 41
brecht@achttiendrie.be

Marijke Vandepitte

Consultfunctie voor cliënten verbonden aan de praktijk

Marijke is (kinder en jeugd) psychiater, met expertise binnen de Infant Mental Health. Ze is psychodynamisch opgeleid en psychotraumatherapeut (EMDR). Daarnaast is ze verbonden aan de mobiele teams van WINGG en ze heeft een consultfunctie in OBC de Berkjes.

Marijke gaat graag op zoek, samen met haar cliënten, naar manieren om zichzelf en de ander beter te begrijpen, om zodoende de zorg af te stemmen op de noden van eenieder. Samen met jou gaat ze op zoek naar nieuwe perspectieven, naar het creëren van een uitzicht, naar de mogelijkheid om ver én in verschillende richtingen te kunnen kijken. Daar moet je vaak een veilige plek voor verlaten, ergens uit opstappen, kleine risico’s nemen, oude verhalen durven herbekijken, samen op weg gaan om in beweging te blijven en af en toe op een bankje uit te rusten.

Ze is als psychiater verbonden aan de groepspraktijk en heeft hier haar privépraktijk. Deze is niet rechtstreeks bereikbaar. Er is wel een mogelijkheid om doorverwezen te worden naar Marijke vanuit de lopende trajecten bij onze therapeuten.

 

Enkel bereikbaar via therapeuten

Kristel Van Maele

Jongvolwassenen en volwassenen

Kristel Van Maele is erkend psycholoog, oplossingsgericht therapeut en mindfulnesstrainer. Ze blijft zich voortdurend bijscholen via workshops, opleidingen, lectuur,…

Doorheen de gesprekken zet Kristel in op het natuurlijk groeipotentieel van de mens. Samen met jou gaat ze een zoektocht aan naar welke hulpbronnen, krachten, sterke kanten en verwerkingsmogelijkheden reeds aanwezig zijn waar je uit kan putten en verder op bouwen.

Samen met jou gaat ze een zoektocht aan naar de hulpbronnen, krachten, sterke kanten en verwerkingsmogelijkheden die reeds aanwezig zijn en waar je uit kan putten en verder op kan bouwen.

Het is de bedoeling om bewust de beweging naar binnen te maken, om zo vervolgens met nieuwe inspiratie en inzichten je leven opnieuw vorm te geven. Meer zijn wie je bent, zorgt voor meer authenticiteit en welzijn. Zo krijgt je leven meer betekenis en dat straal je ook uit naar je omgeving.

Andere momenten in het leven vragen om even stil te staan bij onze gedachten en gevoelens zodat we deze kunnen erkennen en bestaansrecht geven. Kristel vertrekt daarbij telkens van datgene wat in jouw leven op dat moment op de voorgrond is. Samen met jou wil ze met een open blik onderzoeken wat op je weegt en wat je raakt. Hier ruimte aan geven, kan op zich al een hele verademing zijn. We kiezen niet altijd wat er op ons pad komt, noch wat er ons overkomt, maar wat we wel in de hand hebben, is wat we hiermee doen. Elke dag is een nieuwe kans om stap voor stap de kracht te herwinnen die al in jou verscholen ligt, om zo de regie van je eigen leven in handen te nemen.

0496/ 40 23 46
kristel@achttiendrie.be

Nele Van Hulle

Jongeren, (jong-)volwassenen

Nele is licentiaat orthopedagogie, erkend psychotherapeut, gestalttherapeut io en ze volgde een tweejarige opleiding rouw en verlies.

Bij Nele vind je een veilige plek waar je helemaal jezelf mag zijn. Je kan er in alle vertrouwen delen wat jij wil: je last, je zorgen, je belemmeringen in het leven. In een warm contact gaat ze samen met jou op weg om moeilijkere thema’ s of gebeurtenissen een plek te geven.

Je kan bij haar terecht wanneer je op zoek gaat naar concrete antwoorden of als je existentiële vragen hebt. Elke ontmoeting zorgt voor nieuwe kansen en wil je een plaats bieden om te zijn.

0485/11 86 98
nele@achttiendrie.be

Contacteer ons rechtstreeks…

Groepspraktijk Achttiendrie
Rijselstraat 183 – 8200 Sint- Michiels Brugge
Tel: +32 468 01 12 22 – info@achttiendrie.be

Pam Ottelé : 0468 / 01 12 22 // pam@achttiendrie.be
Kristel Van Maele : 0496 / 40 23 46 // kristel@achttiendrie.be
Brecht Monteyne : 0472 / 69 38 41 // brecht@achttiendrie.be
Nele Van Hulle :
0485 /11 86 98 // nele@achttiendrie.be
Marijke Vandepitte : Enkel bereikbaar via de therapeuten

…of via het contactformulier

15 + 6 =

© Achttiendrie – 2022