Visie

Visie, groepspraktijk 18-3

De mens is een lichamelijk, emotioneel en cognitief wezen.

In onze gesprekken wordt in de eerste plaats getracht een veilige ruimte te creëren waarin jij mag zijn wie je bent, zonder oordeel en zonder veeleisende verwachtingen.We vertrekken vanuit jouw hulpvraag en samen proberen we meer zicht te krijgen op hoe jij je problemen ervaart en welke betekenis ze voor jou hebben. We respecteren hierin jouw tempo.

Door ons bewustzijn te vergroten van wat er hier en nu speelt, pogen we tot betekenisgeving te komen en zodoende tot inzicht in patronen. Samen gaan we van hieruit op zoek naar nieuwe manieren om met dit alles om te gaan. We willen je bijstaan in je unieke en persoonlijk proces. We hebben geen standaardaanpak maar we willen graag samen op zoek naar wat er het meest passend is voor jou, op dit moment van je leven, in jouw situatie.

Daarbij vertrekken we vanuit een holistisch mensbeeld: de mens is een lichamelijk, emotioneel en cognitief wezen. Deze delen kunnen niet los van elkaar gezien worden. Daarnaast zien we mensen als onlosmakend deel van hun relationele omgeving. We trachten steeds een richting te zoeken die rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van mensen en de relaties en contexten waarin ze zich bevinden.

Telkens opnieuw oprecht, zonder oordeel en met een open geest willen we luisteren naar de verhalen en ervaringen van elke cliënt. Met onze behandeling beogen we om veranderingsprocessen te initiëren en te faciliteren als dat de vraag is. In andere situaties is werken rond aanvaarding van de situatie de grootste uitdaging.
Naast onze passie voor onze job, kan je ook rekenen op onze professionele en grondige opleiding, onze expertise en onze jarenlange ervaring.

We heten je van harte welkom.

Contacteer ons rechtstreeks…

Groepspraktijk Achttiendrie
Rijselstraat 183 – 8200 Sint- Michiels Brugge
info@achttiendrie.be

Pam Ottelé : 0474 / 26 57 35 // pam@achttiendrie.be
Kristel Van Maele : 0496 / 40 23 46 // kristel@achttiendrie.be
Brecht Monteyne : 0472 / 69 38 41 // brecht@achttiendrie.be
Nele Van Hulle :
0485 / 11 86 98 // nele@achttiendrie.be
Sarah Michels : 0485 / 62 84 25 // sarah@achttiendrie.be
Haissi Cheng : 0476 / 46 08 16 // haissi@achttiendrie.be

…of via het contactformulier

© Achttiendrie - 2024